22/02/13 – Warsaw (Poland)


Warsaw, Polish National Radio – Studio Lutoslawski

Zelenka & Haendel: arias, ouvertures, sinfonias and concertos

 

Delphine Galou, contralto

Les Ambassadeurs

Alexis Kossenko, flute and direction